1936-ManewryBeckL

1936 - manewry Wermachtu V i IX korpus. Ludwig Beck Szef Sztabu Generanego,  wita mjr Władysława Steblika. Za gen. Beckiem, mjr szt gen Raabe v. Pappenheim. Pomiędzy Beckiem a W. Steblikiem ppłk Szymański.

1936 – manewry Wermachtu V i IX korpus. Ludwig Beck Szef Sztabu Generanego, wita mjr Władysława Steblika. Za gen. Beckiem, mjr szt gen Raabe v. Pappenheim. Pomiędzy Beckiem a W. Steblikiem ppłk Szymański.