Odznaczenia

kolejność wg precedencji odznaczeń i orderów:

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy
Krzyż Walecznych – czterokrotnie
Srebrny Krzyż Zasługi
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 – Polska swemu obrońcy
Medal Za Długoletnią służbę X
Medal Za Długoletnią służbę XX
Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
Odznaka Honorowa Orlęta
Odznaka pamiątkowa Front Litewsko-Białoruski