1919grodjagiel1

Rok 1919. Po ciężkich walkach, pod Gródkiem Jagielońskim.
Pierwszy od prawej ppor. Władysław Steblik, trzeci od prawej gen. Rozwadowski, trzeci od lewej płk Władysław Sikorski - późniejszy premier na uchodźstwie.

Rok 1919. Po ciężkich walkach, pod Gródkiem Jagielońskim.
Pierwszy od prawej ppor. Władysław Steblik, trzeci od prawej gen. Rozwadowski, trzeci od lewej płk Władysław Sikorski – późniejszy premier na uchodźstwie.