Plk Wladyslaw Steblik 005sep

Wizyta Pani Generałowej Marii Róży Szyling.
Pierwszy od lewej brat Władysława Franciszek Sreblik, c, Franciszka Krystyna, M R Szyling, W. Steblik, c. Franciszka Aleksandra, c. Franciszka Barbara (kuca). W wózku autor opracowania Jerzy Bednarz.

Wizyta Pani Generałowej Marii Róży Szyling.
Pierwszy od lewej brat Władysława Franciszek Sreblik, c, Franciszka Krystyna, M R Szyling, W. Steblik, c. Franciszka Aleksandra, c. Franciszka Barbara (kuca). W wózku autor opracowania Jerzy Bednarz.